Sản Phẩm

Đèn xe pha đầu kéo Mỹ 9005xs Đèn xe pha đầu kéo Mỹ 9005xs
Mã sp : HB3XS-812005
Loại sp : Đèn xe khác
Hãng sx : TIGER-SINO-KOREA

CHI TIẾT

Volt

12V

Công suất

60W

Kiểu

HB4

Đuôi đèn

P20d

Chất lượng

E-Mark Tiêu chuẩn Châu Âu

Phạm vi ứng dụng

Đèn pha xe đầu kéo Mỹ - đèn thay thế trực tiếp không cần thay đổi kết cấu nguồn dây điện trong xe

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

Bóng đèn cao cấp thương hiệu Tiger - bạn hoàn toàn tin cậy
TIGER Lamp -Your Trusted Brand
TIGER 韓國風格-德國品質汽車燈泡 -值得您完全信賴

Quá trình thay thế:

1, Phải đảm bảo xe được tắt ít nhất nửa giờ
2, mở mui xe, rút bóng đèn ra khỏi ổ cắm điện
3. Tháo nặp chụp nhựa chống thấm nước của bóng đèn
4.  Lấy bóng đèn từ choá đèn xe
5.  Lấy bóng đèn TIGER mới, cẩn thận đừng chạm vào phần vỏ kính bằng tay, để ngăn chặn các vết bẩn để lại gây thiệt hại cho bóng đèn
6, Gắn bóng đèn mới cố định bóng đèn bên trong choá đèn
7. Đậy nắp chụp nhựa chống thấm nước trở lại
8, Cắm nguồn điện bóng đèn lên và đóng mui xe lại
 
Lưu ý: Không nên dùng tay chạm vào phần thuỷ tinh bóng đèn khi lắp, trong tay có dầu tay, chạm vào thuỷ tinh sẽ gây ra tình trạng nóng không đồng đều phát sinh bóng đèn bị cháy dễ dàng.
Hãy có thói quen sử dụng tốt, đừng mở tắt đèn quá thường xuyên, nhất là chưa mở động cơ máy đã bật đèn lên là thói quen không được khuyến khích, tuổi thọ bóng đèn thường được kiểm soát trong bàn tay của chính mình!
교체 방법 :
1 차를 보장하기 위해 적어도 반 시간을 해제
2, 후드를 열고 램프는 전원 콘센트에서 전원 플러그를 빼지
3. 방수 플라스틱 덮개 뒤 전구를 제거
4. 반사기에서 전구를 제거
5. 얼룩, 손상 전구를 방지하기 위해 손으로 조심 건드리지 않도록, 유리 쉘 부분을 새로운 필립스 전구를 제거
6, 내부의 새로운 고정 반사판 전구
7. 방수 플라스틱 커버를 교체
8 램프 전원 공급 플러그, 후드를 닫습니다
 
주 : 장착 할 때, 전구 유리의 손을 터치 손 기름을 손으로하지 마십시오, 유리 전구는 쉽게 연소 발생하는 불균일 한 가열 상황의 원인이됩니다했다.
만큼 사용의 관리 지점으로, 정기적으로하지 스트로브는, 특히 엔진이 제 1의 조명에 안 열려 매우 좋은 습관입니다, 자신의 손의 제어에 일반적으로 램프 수명!

Replacement process:
1, to ensure car is turned off at least half an hour
2, open the hood, the lamp is unplugged from the power outlet
3. Remove the bulb behind the waterproof plastic cover
4. Remove the bulb from the reflector
5. Remove the new Tiger bulbs, careful not to touch the glass shell part by hand, to prevent the stain, damage bulbs
6, the new fixed reflector bulb inside
7. Replace the waterproof plastic cover
8, the lamp power supply plug, close the hood

Note: Do not touch the bulb glass hand when fitted, hand has a hand oil, hit the glass will cause uneven heating situation arising bulbs burn easily.
As long as the care point of use, not regular strobes, especially the engine did not open on the first but lighting is openned , it is not very good habit, a lamp life generally in control of their own hands!

更換過程:
1、保證汽車熄火至少半個小時
2、打開引擎蓋,將燈泡從電源插座中拔下
3、拿掉燈泡背後的防水塑料蓋
4、將燈泡從反射罩中取出
5、取出新的飛利浦燈泡,註意切勿用手觸及玻璃殼部分,以防留有汙漬,損傷燈泡
6、將新的燈泡固定在反射罩內
7、重新蓋上防水塑料蓋
8、將燈泡電源插上,蓋上引擎蓋
 
註意:裝時不要用手碰到燈泡的玻璃管,手有手油,碰到玻璃管會造成受熱不均勻而產生容易燒燈泡的情況。
只要愛惜點用,不要經常性頻閃燈,特別是沒開發動機就先亮燈是很不好的習慣,一燈泡的壽命一般都在自己的手裏控制著!

Bình luận

Tags: Đèn khác
/ Đèn khác